Στο άρθρο αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις ανεμογεννήτριες. Να σας πω εγώ από προσωπική εμπειρία πως μπορεί να φαίνονται μικρές από μακριά αλλά είναι τεράστιες.

Οι ανεμογεννήτριες δεν προκαλούν ρύπους και αξιοποιούν την κινητική ενέργεια από τον αέρα, που κινεί τα πτερύγια, σε ηλεκτρική.

Αποτελείται από μία κάθετη στήλη κα μία τουρμπίνα στην κορφή της. Υπάρχουν διάφορα είδη ανεμογεννητριών όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για την φόρτιση μπαταριών, για συμπλήρωμα στα σκάφη και τα τροχόσπιτα κλπ. και οι μεγάλες  που χρησιμοποιούνται για την παροχή ρεύματος στα σπίτια. Χρησιμοποιούνται πολλές, οπότε τις συγκεντρώνουν μαζί και έτσι δημιουργούνται τα αιολικά πάρκα. Υπάρχουν πολλά αιολικά πάρκα σε αρκετές χώρες με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ιστορία

Ας πούμε την ιστορία τους με λίγα λόγια. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα είναι μία από τις πρώτες κατασκευές που αξιοποιούσε την αιολική ενέργεια. Η πρώτη ανεμογεννήτρια ρεύματος χρησιμοποιήθηκε ως φορτιστής μπαταριών τον Ιούλιο του 1887. Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνταν κυρίως στα αγροκτήματα στις ΗΠΑ. Μία πρώτη μορφή  της σημερινής ανεμογεννήτριας κατασκευάστηκε στη Γιάλτα το 1931 και παρήγαγε 100KW,είχε ύψος 30 μέτρα και διένεμε 6.3 KV στο τοπικό δίκτυο. Η πρώτη ανεμογεννήτρια MW βρισκόταν Βέρμοντ και λειτούργησε για 1.100 ώρες αφού υπέστηκε βλάβη κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.

 

 

 

 

Πηγή πληροφοριών:wikipedia


Αφήστε μια απάντηση