Γιατί θέλουμε… χαρούμενα παιδιά!

0

Συγγραφέας: Αναστάσιος Κ. Χρυσίδης | Κατηγορία Γενικά ενημερωτικά άρθρα | , στις 07-05-2019

Αγαπάμε το νηπιαγωγείο, τους δασκάλους και τις δασκάλες του γιατί

πάνω από όλα θέλουμε να έχουμε χαρούμενα παιδιά!

Το πιο μεγάλο σχολείο είναι το νηπιαγωγείο

0

Συγγραφέας: ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Κατηγορία Γενικά ενημερωτικά άρθρα | , στις 02-05-2019

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο μέσω του νέου προγράμματος δραστηριοτήτων και απαλλαγμένο από την πίεση της ύλης διδασκαλίας της επόμενης βαθμίδας, αυτής του Δημοτικού Σχολείου, αφήνει το περιθώριο στους εκπαιδευτικούς για ελεύθερη, δημιουργική έκφραση δημιουργώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον γεμάτο φαντασία, ιδανικό για τα παιδιά της πρώτης και της δεύτερης προσχολικής ηλικίας (νήπια- προνήπια).

Οι εκπαιδευτικοί που το στελεχώνουν, ως απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο, για να υποστηρίξουν τα παιδιά, όχι μόνο στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στο δρόμο της ανάπτυξης της κοινωνικής τους συμπεριφοράς και της αυτογνωσίας. Μπορούν να ενοπίσουν αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξης και των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού και να δουλέψουν μαζί του εξατομικευμένα. Ταυτόχρονα να προτείνουν στους γονείς τυχόν περαιτέρω αξιολογήσεις και βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο νηπιαγωγείο το παιδί θα μάθει…

  • τον εαυτό του
  • τα πλαίσια της ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς: να κάνει φίλους. Να μοιράζεται. Να νοιάζεται. Να έχει ενσυναίσθηση. Να μάθει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του. Να δείχνει σεβασμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον γύρω του. Να ακολουθεί τους κανόνες του χώρου ,τη συνεργασία και την από κοινού εξερεύνηση. Να συνειδητοποιεί τις συνέπειες των πράξεων και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
  • να σκέφτεται: Να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων. Να επιχειρηματολογεί και να προασπίζεται τις απόψεις του. Να αναγνωρίζει τα λάθη του και να μαθαίνει από αυτά. Να συμμετέχει σε πειράματα και παρατηρήσεις. Να βρίσκει τις αιτίες και τα αποτελέσματα. Να καταλήγει σε συμπεράσματα.
  • να ενδιαφέρεται να μαθαίνει! 
  • να εκφράζεται: Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του και να καταφέρει να αρθρώνει σωστό λόγο. Να συμμετέχει σε συζητήσεις. Αλλά και δημιουργικά να εκφράζεται καλλιεργώντας, πέρα από τη λεπτή κινητικότητά του (χειρισμός αντικειμένων, συντονισμός κινήσεων κλπ) και τη φαντασία του!
  • να ασχολείται με τα γράμματα και τους αριθμούς: Να έρθει σε επαφή με περιβάλλοντα εγγραμματισμού, που παρατηρώντας και βιώνοντας θα το ωθήσουν από το σκαρίφημα στο γράμμα, όπως ακριβώς φτάνει μόνο του από τη μουντζούρα στη ζωγραφιά! Να βρεθεί αντιμέτωπο με ζητήματα που απαιτούν μαθηματικό λογισμό και να συμμετέχει στην  επίλυση τους.

και όλα αυτά μέσα από δημιουργικές και πάνω από όλα παιγνιώδεις δραστηριότητες, αλλά και συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συνεργατικές δράσεις και επικοινωνία με σχολεία του εξωτερικού.

Γι αυτούς όλους τους λόγους το νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο μεγάλο , σπουδαίο σχολείο, γιατί με σύμμαχο το παιχνίδι και την ελεύθερη δημιουργική έκφραση γνωρίζει στο παιδί τον κόσμο.Εμπιστευθείτε το!

Η γνώση είναι δύναμη

0

Συγγραφέας: ΣΕΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κατηγορία Γενικά ενημερωτικά άρθρα | , στις 02-05-2019

Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις η γνώση να μεταδίδεται μέσα από την χαρά και το παιχνίδι. Ο νηπιαγωγός μετατρέπεται σε μάγο που μοιράζει με χαρά και ευχαρίστηση την χαρά της μάθησης στα παιδιά.