Το πιο μεγάλο σχολείο είναι το νηπιαγωγείο

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο μέσω του νέου προγράμματος δραστηριοτήτων και απαλλαγμένο από την πίεση της ύλης διδασκαλίας της επόμενης βαθμίδας, αυτής του Δημοτικού Σχολείου, αφήνει το...

Διαβάστε περισσότερα >>