Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
24 Μαρ 2024

Eva’s Quest

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

06189564 28dd 4b75 9e3e 0d7ae1ecc529

Ο παρακάτω διάλογος και το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση το κείμενο της σελ. 78 του βιβλίου Τετράδιο Εργασιών της Δ′ τάξης.

77aa776a e1bc 4524 b7d3 1db1bcc030d8

32da177a 04cc 4b4b 994a d02447cd97f6Olivia: Hey, have you met Eva Maldini, the new student?

Brian: Yeah, I think I saw her in the cafeteria. Why?

Olivia: She’s really interesting! She just moved here from the USA. Her mom’s Greek, and her dad’s Italian. They’re both architects!

Brian: That’s cool! What does she like to do?

Olivia: Well, she loves volleyball, and she’s into computer games too. But you know what’s really neat? Her favorite subject is Environmental Studies.

Brian: Oh, that’s awesome! What does she like about it?

Olivia: She says she loves learning about nature and animals. Her favorite animal is the loggerhead sea turtle, but she’s sad because it’s endangered.

Brian: That’s really thoughtful of her. What else does she do for the environment?43998e16 1410 4ba2 8a26 ac1b7f179b36

Olivia: She’s into recycling. She gives her old books for recycling. And get this, when she grows up, she wants to volunteer for environmental organizations like WWF or Greenpeace!

Brian: Wow, Eva sounds like a superhero for the planet!

Olivia: Right! She’s pretty inspiring. We should hang out with her sometime.

Default 9yearold girl brown hair brown eyes smiling amongst ol 0

 


Quiz

1. What is Eva Maldini’s favourite animal?
a. Elephant
b. Giraffe
c. Loggerhead sea turtle
d. Penguin

2. Where did Eva Maldini’s family move from?
a. Brazil
b. China
c. USA
d. Australia

3. What career are Eva Maldini’s parents in?
a. Doctors
b. Architects
c. Teachers
d. Chefs

4. Which subject is Eva Maldini passionate about?
a. Mathematics
b. Environmental Studies
c. History
d. Music

5. What environmental organizations does Eva Maldini want to volunteer for in the future?
a. Red Cross
b. Doctors Without Borders
c. WWF
d. UNESCO

Ετικέτες: , , ,

Τα σχόλια είναι κλειστά.