Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο.
17 Μάι 1999

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

DIPLOMA NEDERLANDS page 0001 1

Ετικέτες: , ,

Τα σχόλια είναι κλειστά.