Διαδικασία επιλογής Υπεύθυνου Ε.Κ.Φ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στην 38η/18- 12 – 2019 πράξη του, μοριοδότησε τους υποψήφιους και κατάρτισε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υπεύθυνου Ε.Κ. Φ . Ε . της Δ.Δ . Ε . Ξάνθης.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 19-12- 2019 έως 23 -12-2 019 .

Οι ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης  mail@dide.xan . sch .gr 

Ο πίνακας μοριοδότησης

πηγή: Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

Αφήστε μια απάντηση