Διημερίδα Βιοηθικής

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Ξάνθης

            Το σχολείο μας διοργανώνει ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για τη ΒΙΟΗΘΙΚΗ με θέμα «Η ζωή, η κοινωνία και η φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών.»

Βιοηθική  είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήμης που ασχολείται με τα ηθικά προβλήματα που προέκυψαν και προκύπτουν από τις ανακαλύψεις της Βιολογίας, και τις εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής. Είναι το σημείο τομής διαφορετικών επιστημονικών πεδίων της Βιολογίας, που περιλαμβάνουν τη Γενετική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοϊατρική, ενώ εμπλέκονται και τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τομείς όπως η Νομική και η Θεολογία.

Η στοίχιση του καθενός από εμάς πίσω από τις επιπτώσεις των εφαρμογών της Γενετικής Μηχανικής εξαρτάται πρωτίστως από την εκπαίδευση. Είναι απαραίτητος και αναγκαίος πλέον ο διάλογος στο σχολείο για κοινωνικά θέματα σχετιζόμενα με την επιστήμη και την τεχνολογία, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε επίκαιρες τέτοιες συζητήσεις.

Αφήστε μια απάντηση