Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

18 Οκτωβρίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Άρθρο

Μη αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος

24 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Άρθρο του Θεοφίλου Πουταχίδη

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων γυμνασίου

19 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Μαθηματικά Γυμνασίου

Φιλολογικά Κοινωνικές Επιστήμες, Ξένες Γλώσσες , Πληροφορικής,Μουσική , Ξένες Γλώσσες,Φυσικών Επιστημών

 

 

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Λυκείου

19 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Μαθηματικά Α και Β Λυκείου

Κοινωνιολογία, Ιστορία Πανελλαδικώς εξεταζόμενα

Φιλολογικά, Ξένες Γλώσσες, Τέχνες, Πληροφορική, Φυσικών Επιστημών Α και Β Λυκείου

Μαθήματα Γ ΓΕ. Λ

 

 

 

Θεοφύλακτος – Ή περί μαθήματος Θρησκευτικών

15 Σεπτεμβρίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Άρθρο του Θεοφίλου Πουταχίδη

Νέο Σύστημα Εισαγωγής – Ερωτήσεις

11 Ιουλίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Αποτέλεσμα εικόνας για αει

σύνδεσμος

19ο Συνέδριο Ο.Λ.Μ.Ε Τιτάνια – Αθήνα 29/06 – 02/07/2019

8 Ιουλίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

  1.  Αποτελέσματα

Προσλήψεις στην ΕΑΕ

27 Ιουνίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Εγκρίθηκε από το ΣτΕ το αίτημα για συνέχιση της διαδικασίας των διορισμών.

σύνδεσμος

Αίτηση ανάληψης υπηρεσίας εξ’ αποστάσεως (αποσπασμένοι)

24 Ιουνίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

Αποτέλεσμα εικόνας για αποσπασμένοι καθηγητές

σύνδεσμος

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση – Θέματα οργάνωσης σχολικής ζωής

15 Ιουνίου 2019 Κωνσταντίνος Τζάλλας

ΥΑ 79942-ΓΔ4-21-05-2019