ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .(ΕΝ. 8)

Ενα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς,

Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους 95-96

Το κείμενο

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ ὑμῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙ τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.

Απο την ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  1. Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε την μετάφραση του κειμένου

08-me-lexilogio

2. Συμπληρώστε τους τύπους των εγκλίσεων της Ε.Φ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

  • ΚΛΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ Μ.Φ.

Κλίνε τον ενεστώτα του ρήματος διώκομαι * 

Κλίνε το μέλλοντα του ρήματος διώκομαι *  

Κλίνε τον αόριστο του ρ. διώκομαι * 

Κλίνε τον παρακείμενο του ρ. κωλύομαι * 

Κλίνε τον υπερσυντέλικο του ρ. κωλύομαι *

  • ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ

Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. πορεύομαι 

  • ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ

σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου του ρ. πιστεύομαι  Β’ 15 *

σχηματισμός ευκτικής παρακειμένου των ρ. βουλεύομαι, κρύπτομαι ( Β’ 15. 1η Β’) **

  • ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

Άσκηση στην προστακτική (κλίση) *

 

 

3. Να κλίνετε στο τετράδιο τους πλάγιους τύπους των ουσιαστικών που είναι υπογραμμισμενοι:

η Σικελία

 φυγή

 σωτηρία

ἡ αποχώρησις

ὁ πατήρ

ὁ ανήρ

ὁ  γονεύς

το φορτίον

το χωρίον

το βιβλιο της αρχαιας ελληνικης γραμματικης

4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 8

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων