Ενσωμάτωση βιβλίου από το storyjumper

Για να ενσωματώσετε σε ένα άρθρο/σελίδα σας ένα βιβλίο από το https://www.storyjumper.com/ αρκεί να αντιγράψετε το URL του βιβλίου (δίχως να το κάνετε σύνδεσμο) μέσα σε ένα άρθρο σας.

Μετά την δημοσίευση του άρθρου το βιβλίο θα εμφανιστεί ενσωματωμένο στο κείμενο σας.


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

Η ιδέα για την υλοποίηση, φυσικά ήρθε από…


Μετάβαση στο άρθρο»