Συναρτήσεις

antoine dautry 05A kdOH6Hw unsplash
antoine dautry 05A kdOH6Hw unsplash

Για να ενσωματώσετε μαθηματικούς τύπους σε άρθρο ή σελίδα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις LATEX. To LaTeX είναι ένα πολύ καλό σύστημα μορφοποίησης μαθηματικών συναρτήσεων.

Για παράδειγμα:

*** QuickLaTeX cannot compile formula: \[ f_k = f(x_k),\: x_k = x^*+kh,\: k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2} \] *** Error message: Cannot connect to QuickLaTeX server: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired.  Check your system date and time. Please make sure your server/PHP settings allow HTTP requests to external resources ("allow_url_fopen", etc.) These links might help in finding solution: http://wordpress.org/extend/plugins/core-control/ http://wordpress.org/support/topic/an-unexpected-http-error-occurred-during-the-api-request-on-wordpress-3?replies=37

Μάθετε πως μπορείτε και εσείς να ενσωματώσετε  κώδικα LATEX, στην σελίδα συγγραφής άρθρου ή σελίδας μέσα από την σελίδα https://blogs.sch.gr/blogs_manual/#6_10

 


Μετάβαση στο άρθρο»