Πίσω ξανά!!!

Μετά από αρκετά χρόνια!!!! να ‘μαι ξανά στο μπλογκ μου!!! Καλή χρονιά, με υγεία!!! Και ελπίζω το 2019 να ενημερώνω το μπλογκ μου πιο συχνά!!!

 

Σχετικά με ΚΩΝΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευαγγελια Κωνστα

Αλεξάνδρου Μερεντίτη 10, 32200 ΘΗΒΑ (Ελλάδα)

2262022369 6937439681

konstaev@sch.gr

AOL Instant Messenger (AIM) Konsta eva

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

01/09/2009–Σήμερα Μόνιμη Καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ασωπίας, Ασωπία (Ελλάδα)

01/09/2007–31/08/2009 Μόνιμη Καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Πύλης

01/09/2006–31/08/2007 Μόνιμη Καθηγήτρια Γαλλικής (με απόσπαση από Γυμνάσιο Παύλου)

Γυμνάσιο Βαγίων, 2ο και 3ο Γυμνάσιο Θήβας

01/07/2005–31/08/2006 Μόνιμη Καθηγήτρια Γαλλικής (με απόσπαση από Γυμνάσιο Παύλου) στο 2ο

Γυμνάσιο Θήβας

01/09/2004–30/06/2005 Μόνιμη Καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Δονούσας, Κυκλάδες

04/11/2003–30/06/2004 Ωρομίσθια καθηγήτρια Γαλλικής

1ο Γυμνάσιο Νάξου, Κυκλάδες

04/11/2003–30/06/2004 Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Δονούσας, Κυκλάδες

05/11/2001–30/06/2002 Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο-Λύκειο Τήλου, Δωδεκάνησα

1999–2003 Μεταφράστρια freelance, εξωτερική συνεργάτης

Πεταλά Ναταλί, Στέλιος Κουτσιβίτης, Μεταφραστική εταιρία Intertranslations

04/10/1999–20/06/2000 Ωρομίσθια καθηγήτρια Αγγλικής

Ο.Ε.Ε.Κ Ι.Ε.Κ, Θήβας

16/10/1997–30/06/1998 Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γαλλικής

Γυμνάσιο – Λύκειο Βάμου, Χανιά, Κρήτη

01/09/1996–30/06/1997 Ωρομίσθια καθηγήτρια Αγγλικής-Γαλλικής

Ινστιτούτο ξένων γλωσσών «Γνώση» Σπύρου Τσιτσέ, Θήβα

21/10/18 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 1 / 7

Βιογραφικό σημείωμα Ευαγγελια Κωνστα

01/09/1991–30/06/1995 Ωρομίσθια καθηγήτρια Αγγλικής-Γαλλικής

Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών «Το Πρότυπο» Κλαίρης Σαπουτζόγλου-Τουλουμάκου, Θήβα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

30/06/2009 Πτυχίο Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας Αγγλικά-Γαλλικά-

Ελληνικά

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, Κέρκυρα

15/10/1991 Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

ΕΚΠΑ, Αθήνα

01/09/1998–30/01/1999 Εξάμηνη ειδίκευση στη μετάφραση στα πλαίσια των σπουδών στο

τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας

Surrey university, U.K.

11/07/1994–29/07/1994 Παρακολούθηση θερινών μαθημάτων γαλλικής γλώσσας

Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ελβετία

21/10/2013–25/10/2013 KA1 Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών στα πλαίσια του

Erasmus+ «Spice up your teaching-Methodology in practice today»

ETI, Μάλτα

10/04/2016–16/04/2016 ΚΑ1 Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών στα πλαίσια του

Erasmus+ «Best Practices Benchmarking»

Euneos, Φινλανδία

2003–Σήμερα

Παρακολούθηση σεμιναρίων:

– Συμβουλευτικής και προσανατολισμού

– Ερευνητικές εργασίες

– Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας

– Διαχείριση προβλημάτων Σχολικής τάξης

– Επιμορφωτικές Ημερίδες καθηγητών Γαλλικής γλώσσας

– Μαθησιακές δυσκολίες

– Ευέλικτη ζώνη

– Μέθοδοι διερεύνησης και διαχείρισης Συναισθημάτων και Συγκρούσεων

– Σεμινάριο θεατρικής παιδείας

– Μέθοδοι διδασκαλίας που ενισχύουν την προσωπικότητα και την επικοινωνία

– Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Παιδική ηλικία

– Βιωματικό σεμινάριο «Επικοινωνία Αυτοεκτίμηση και Συναισθηματική Υγεία»

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) Ελληνικά

Ξένες γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

21/10/18 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 2 / 7

Βιογραφικό σημείωμα Ευαγγελια Κωνστα

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση

Γαλλικά C2 C2 C2 C2 C2

Πτυχίο Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας

Πτυχίο Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας Γαλλικά-Ελληνικά

Πιστοποίηση παρακολούθησης θερινών μαθημάτων

Αγγλικά C2 C2 C2 C2 C2

Πτυχίο Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας Αγγλικά-Ελληνικά

Proficiency in English

Ιταλικά C1 C1 C1 C1 C1

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης – Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης – C1 και C2: Έμπειρος χρήστης

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

Επικοινωνιακές δεξιότητες Ομαδικό πνεύμα: η συμμετοχή μου σε πολυάριθμα σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια με

βοήθησε να αναπτύξω πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, στοιχείο απαραίτητο για τη δουλειά

μου ως εκπαιδευτικός αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Καλή Ικανότητα Προσαρμογής: η διαβίωσή μου σε χώρες του εξωτερικού είτε για σπουδές, για

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση είτε ως υπεύθυνη προγραμμάτων Erasmus+ και ως συνοδός σε

πρόγραμμα Euroscola αύξησαν την κοινωνικότητα και άνοιξαν τους ορίζοντές μου.

Καλές Επικοινωνιακές Δεξιότητες: η γνωριμία και η επαφή μου με ανθρώπους, ήθη και έθιμα άλλων

πολιτισμών πλούτισαν τον ψυχικό μου κόσμο και τις γνώσεις μου, την επικοινωνιακή μου ικανότητα

και με έκαναν πιο ικανή στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστάσεων και προβλημάτων.

Οργανωτικές / διαχειριστικές

δεξιότητες

Εξαιρετική εμπειρία στη διαχείριση έργου και ομάδας:

– Υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γυμνασίου με Λ.Τ. Ασωπίας: πραγματοποίηση

προγραμμάτων Comenius και Erasmus+ ΚΑ1 και ΚΑ2 με απόκτηση κινητικότητας Europass

1. Επικεφαλής της ομάδας των μαθητών του σχολείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Comenius

«How I.T. changed our life» σε Λιθουανία και Αυστρία.

2. Συντονιστής και επικεφαλής των εργασιών του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+ KA2

«Youngsters Nowadays. Where from, where to?» που πραγματοποιείται στο σχολείο μας από το 2017-

2019.

– Πραγματοποίηση προγραμμάτων E-twinning (2016-2018) που τιμήθηκαν με Εθνικές και

Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας

– Συνοδός μαθητών από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του προγράμματος Euroscola

– Πραγματοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Αγωγής Υγείας,

Επιχειρηματικότητας Νέων, Πολιτιστικών προγραμμάτων

Επαγγελματικές δεξιότητες Τυπική, οργανωτική, συνεπής

Ψηφιακες δεξιότητες ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία

δεδομένων Επικοινωνία Δημιουργία

Περιεχομένου Ασφάλεια Επίλυση

προβλημάτων

Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Ανεξάρτητος

χρήστης Βασικός χρήστης Βασικός χρήστης

Ψηφιακές δεξιότητες – Πίνακας αυτοαξιολόγησης

Επιπέδου Α’

Πιστοποιητικό παρακολούθησης εξ αποστάσεως σεμιναρίου 120 ωρών με θέμα «Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής

Μάθησης-Εργαλεία Παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού-Εργαλεία επικοινωνίας» που διοργανώθηκε από την

ΕΥΥ e-twinning

21/10/18 © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 3 / 7

Διαβατήριο γλωσσών

Ευαγγελια Κωνστα

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) Ξένες γλώσσες

Ελληνικά Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Γαλλικά

Αυτοαξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΟΜΙΛΊΑ ΓΡΑΦΉ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

Γραφή

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

Πιστοποιητικά και διπλώματα

Τίτλος Φορέας χορήγησης Ημερομηνία Επίπεδο*

Πτυχίο Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Τμήμα Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας 1991 C2

Πτυχίο Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας

Γαλλικά-Ελληνικά

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μετάφρασης και

Διερμηνείας

1999 C2

Πιστοποίηση παρακολούθησης θερινών

μαθημάτων

Université de Genève 11/07/1994 C2

Γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες

Περιγραφή Διάρκεια

Χρησιμοποιώντας γλώσσες για μάθηση ή εκπαίδευση: Βελτίωση της γνώσης της γλώσσας με την

παρακολούθηση θερινών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο της Γενεύης

Χρησιμοποιώντας γλώσσες στη δουλειά: Χρησιμοποίηση και πρακτική άσκηση της γλώσσας σε

διαμεσολάβηση με ελληνικά κατά την μετάφραση κειμένων οικονομικών, τεχνικών, νομικών στη

συνεργασία μου με τα μεταφραστικά γραφεία Πεταλά Ναταλί, Στέλιου Κουτσιβίτη και Intertranslations.

Χρησιμοποιώντας γλώσσες ζώντας ή ταξιδεύοντας στο εξωτερικό: Πρακτική άσκηση στην γαλλική

γλώσσα σε Γαλλία, Ελβετία, Βέλγιο.

Αγγλικά

Το Ευρωπαϊκο Διαβατήριο Γλωσσών είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Χαρτοφυλακίου που αναπτύχθηκε από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (www.coe.int/portfolio).

© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2004-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu 21/10/18 Σελίδα 4 / 7

Διαβατήριο γλωσσών

Ευαγγελια Κωνστα

Αυτοαξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΟΜΙΛΊΑ ΓΡΑΦΉ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

Γραφή

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

Πιστοποιητικά και διπλώματα

Τίτλος Φορέας χορήγησης Ημερομηνία Επίπεδο*

Πτυχίο Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας

Αγγλικά-Ελληνικά

Ιόνιο πανεπιστήμιο, Τμήμα Μετάφρασης και

Διερμηνείας

1999 C2

Proficiency in English Cambridge university 1990 C2

Γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες

Περιγραφή Διάρκεια

Χρησιμοποιώντας γλώσσες για μάθηση ή εκπαίδευση: Βελτίωση και εξάσκηση της γλώσσας στα

πλαίσια της υποχρεωτικής εξάμηνης μετεκπαίδευσης στην μετάφραση στο πανεπιστήμιο του Surrey,

United Kingdom

Χρησιμοποιώντας γλώσσες στη δουλειά: Πρακτική άσκηση της γλώσσας κατά τη μετάφραση

κειμένων οικονομικών, νομικών, τεχνικών σε συνεργασία με τα μεταφραστικά γραφεία των Πεταλά Ναταλί,

Κουτσιβίτη Στέλιου, Ιntertranslations

Χρησιμοποιώντας γλώσσες ζώντας ή ταξιδεύοντας στο εξωτερικό: Πρακτική άσκηση στη γλώσσα

με επισκέψεις εργασίας στα πλαίσια προγραμμάτων Erasmus+ σε Μάλτα, Φινλανδία, Αυστρία, Λιθουανία,

Πορτογαλία, Ιταλία.

Ιταλικά

Αυτοαξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΟΜΙΛΊΑ ΓΡΑΦΉ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

Γραφή

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

Πιστοποιητικά και διπλώματα

Το Ευρωπαϊκο Διαβατήριο Γλωσσών είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Χαρτοφυλακίου που αναπτύχθηκε από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (www.coe.int/portfolio).

© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2004-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu 21/10/18 Σελίδα 5 / 7

Διαβατήριο γλωσσών

Ευαγγελια Κωνστα

Τίτλος Φορέας χορήγησης Ημερομηνία Επίπεδο*

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 05/2011 C1

Γλωσσικές και διαπολιτισμικές εμπειρίες

Περιγραφή Διάρκεια

Χρησιμοποιώντας γλώσσες ζώντας ή ταξιδεύοντας στο εξωτερικό: Εξάσκηση της γλώσσας σε ταξίδι

εργασίας στην Ιταλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA2

Το Ευρωπαϊκο Διαβατήριο Γλωσσών είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Γλωσσικού Χαρτοφυλακίου που αναπτύχθηκε από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (www.coe.int/portfolio).

© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2004-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu 21/10/18 Σελίδα 6 / 7

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες – Πίνακας αυτοαξιολόγησης

A1

Βασικός χρήστης

A2

Βασικός χρήστης

B1

Ανεξάρτητος χρήστης

B2

Ανεξάρτητος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

Κατανόηση

Προφορική

Μπορώ να κατανοώ βασικές λέξεις και

πολύ συνηθισμένες εκφράσεις σχετικά

με το άτομό μου, την οικογένειά μου και

το άμεσο περιβάλλον μου, με την

προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μου

μιλάει αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός

κειμένου και λέξεις που

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και

αφορούν το άτομό μου, την

οικογένειά μου αγορές, εργασία ή το

άμεσο περιβάλλον μου. Μπορώ

επίσης να κατανοώ το νόημα ενός

απλού, σαφούς και σύντομου

μηνύματος.

Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σημεία μιας

συζήτησης, με την προϋπόθεση ότι η

γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή

και σαφής και τα θέματα της συζήτησης

οικεία, όπως για παράδειγμα εργασία,

σχολείο, καθημερινές δραστηριότητες

κ.λπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό

θέμα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών

εκπομπών, εάν αυτό παρουσιάζει

ενδιαφέρον για μένα και οι συνομιλητές

μιλούν αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ διαλέξεις με

σύνθετη επιχειρηματολογία, εάν το

θέμα είναι αρκετά οικείο. Μπορώ να

κατανοώ το μεγαλύτερο μέρος των

τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και των

ντοκιμαντέρ. Μπορώ να κατανοώ τις

περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες

αν η γλώσσα είναι η καθομιλουμένη.

Μπορώ να κατανοώ μια μακροσκελή

συζήτηση, ακόμη και αν δεν είναι καλά

δομημένη και οι ιδέες δεν είναι σαφείς.

Μπορώ να κατανοώ τηλεοπτικές

εκπομπές και κινηματογραφικές ταινίες

χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δεν έχω καμία δυσκολία να κατανοώ

τον προφορικό λόγο είτε σε συνθήκες

άμεσης επικοινωνίας είτε όταν αυτός

εκφέρεται από τα μέσα μαζικής

ενημέρωσης ακόμη και εάν οι άλλοι

μιλούν γρήγορα, αρκεί να υπάρχει ο

χρόνος για να εξοικειωθώ με μια

συγκεκριμένη ιδιόλεκτο.

Γραπτή

(ανάγνωση)

Μπορώ να κατανοώ λέξεις και φράσεις

πολύ απλές όπως για παράδειγμα

αυτές που περιέχονται σε αγγελίες, σε

αφίσες και σε διαφημιστικά φυλλάδια.

Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό

και σύντομο κείμενο, να βρίσκω μια

συγκεκριμένη πληροφορία σε

συνοπτικά κείμενα όπως μικρές

αγγελίες, διαφημιστικά φυλλάδια,

καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με

ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων

μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορώ

επίσης να κατανοώ μια σύντομη και

απλή προσωπική επιστολή.

Μπορώ να κατανοώ κείμενα που είναι

γραμμένα στην καθομιλουμένη ή σε

γλώσσα σχετική με τη δουλειά μου.

Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός

γεγονότος, ή την έκφραση

συναισθημάτων και ευχών σε μια

προσωπική επιστολή.

Μπορώ να διαβάζω άρθρα και

συνεντεύξεις που εκφράζουν

προσωπικές θέσεις και απόψεις

.Μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο

λογοτεχνικό κείμενο σε πρόζα.

Μπορώ να κατανοώ λογοτεχνικά ή μη

κείμενα μακροσκελή και πολύπλοκα

και να αντιλαμβάνομαι τις διαφορές

του ύφους. Μπορώ να κατανοώ

εξειδικευμένα άρθρα και μακροσκελείς

τεχνικές οδηγίες, ακόμη και αν δεν

είναι σχετικές με την ειδικότητά μου.

Μπορώ να διαβάζω χωρίς προσπάθεια

και να εμβαθύνω σε κάθε είδος

κειμένου, όπως για παράδειγμα ένα

εγχειρίδιο, ένα εξειδικευμένο άρθρο ή

ένα λογοτεχνικό έργο.

Ομιλία

Επικοινωνία]

Μπορώ να επικοινωνώ με απλό τρόπο,

με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής

μου θα επαναλαμβάνει ή θα

επαναδιατυπώνει τις φράσεις του πιο

αργά και θα με βοηθάει να εκφράσω

αυτό που θέλω να πω. Μπορώ να

θέτω απλές ερωτήσεις πάνω σε θέματα

οικεία ή άμεσης προτεραιότητας και να

δίνω ανάλογες απαντήσεις.

Μπορώ να επικοινωνώ σε

καθημερινές περιστάσεις όπου

χρειάζεται να ανταλλάσσω απλές

πληροφορίες για δραστηριότητες και

θέματα οικεία. Μπορώ να έχω πολύ

σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε

γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνω

αρκετά για να παρακολουθήσω μια

συζήτηση.

Μπορώ να αντεπεξέρχομαι λεκτικά στις

περισσότερες καταστάσεις που είναι

δυνατόν να συναντήσει κανείς όταν

ταξιδεύει στο εξωτερικό. Μπορώ να

συμμετέχω χωρίς προετοιμασία σε μια

συζήτηση πάνω σε θέματα οικεία ή με

προσωπικό ενδιαφέρον ή με αναφορές

στην καθημερινή ζωή (όπως για

παράδειγμα οικογένεια, προσωπικές

ασχολίες, εργασία, ταξίδια,

επικαιρότητα).

Μπορώ να επικοινωνώ με

αυθορμητισμό και άνεση, ώστε η

συζήτηση να εκτυλίσσεται με ομαλό

τρόπο. Μπορώ να συμμετέχω ενεργά

σε μια συζήτηση υπό κανονικές

συνθήκες, να εκθέτω και να

υπερασπίζομαι τις απόψεις μου.

Μπορώ να εκφράζομαι αυθόρμητα και

με συνεχή λόγο χωρίς να ψάχνω να

βρω τις κατάλληλες λέξεις. Μπορώ να

χρησιμοποιώ τη γλώσσα αβίαστα και

αποτελεσματικά σε κοινωνικές και

επαγγελματικές σχέσεις. Μπορώ να

εκφράζω τις ιδέες και τις απόψεις μου

με ακρίβεια και να συνδέω τις

παρεμβάσεις μου με αυτές των

συνομιλητών μου.

Μπορώ να συμμετέχω χωρίς

προσπάθεια σε κάθε συζήτηση και να

έχω άνεση με τις ιδιωματικές και τις

καθημερινές εκφράσεις. Μπορώ να

εκφράζω με ευχέρεια και με ακρίβεια τις

λεπτές αποχρώσεις των εννοιών.

Μπορώ να αντεπεξέρχομαι σε μια

εννοιολογική δυσκολία με τρόπο που να

μη γίνει κατανοητό από το συνομιλητή

μου.

Προφορική

έκφραση

Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές

εκφράσεις για να περιγράψω την

κατοικία μου και τους ανθρώπους που

γνωρίζω.

Μπορώ να χρησιμοποιώ απλές

προτάσεις για να περιγράψω την

οικογένειά μου, τους άλλους

ανθρώπους, την κατάρτισή μου, την

τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική

μου ενασχόληση.

Μπορώ να χειρίζομαι με απλό τρόπο

εκφράσεις προκειμένου να περιγράψω

εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες,

τους στόχους μου. Μπορώ να εκφράζω

με συντομία τις απόψεις και τα σχέδιά

μου. Μπορώ να διηγούμαι την πλοκή

μιας κινηματογραφικής ταινίας και να

περιγράφω τις αντιδράσεις μου.

Μπορώ να εκφράζομαι με σαφή και

λεπτομερή τρόπο πάνω σε θέματα που

άπτονται των ενδιαφερόντων μου.

Μπορώ να αναπτύσσω την άποψή μου

σε ένα θέμα της επικαιρότητας και να

εξηγώ τα προτερήματα και τα

μειονεκτήματα των διαφορετικών

προσεγγίσεων στο θέμα.

Μπορώ να παρουσιάζω με σαφείς και

περιεκτικές περιγραφές ένα

πολύπλοκο θέμα, συνδέοντας τις

επιμέρους έννοιες, αναπτύσσοντας τα

κύρια σημεία και ολοκληρώνοντας τις

παρεμβάσεις μου με προσωπικό

τρόπο.

Μπορώ να κάνω μια περιγραφή ή να

αναπτύσσω μια επιχειρηματολογία με

σαφή και ρέοντα λόγο και με ύφος

προσαρμοσμένο στις περιστάσεις

δομώντας μια παρουσίαση με λογικό

τρόπο και βοηθώντας τους ακροατές

μου να υπογραμμίζουν και να

ανακαλούν στη μνήμη τους τα κύρια

σημεία.

Γραφή

Γραφή

Μπορώ να γράφω σε μια καρτ ποστάλ

ένα σύντομο μήνυμα με απλά λόγια

(π.χ. τους χαιρετισμούς σε κάποιον

κατά τη διάρκεια των διακοπών μου).

Μπορώ να συμπληρώνω τα

προσωπικά μου στοιχεία (όνομα,

εθνικότητα, διεύθυνση) σ’ ένα

ερωτηματολόγιο, όπως για παράδειγμα

σε ένα έντυπο ξενοδοχείου.

Μπορώ να γράφω σημειώσεις και

μηνύματα με απλό και σύντομο

τρόπο. Μπορώ να γράφω μια πολύ

απλή προσωπική επιστολή όπως για

παράδειγμα για να εκφράσω τις

ευχαριστίες μου σε κάποιον.

Μπορώ να γράφω ένα απλό και

δομημένο κείμενο πάνω σε θέματα οικεία

ή με προσωπικό ενδιαφέρον. Μπορώ να

γράφω προσωπικές επιστολές για να

διηγηθώ εμπειρίες και εντυπώσεις.

Μπορώ να γράφω κείμενο σαφές και

λεπτομερές πάνω σε μια μεγάλη

ποικιλία θεμάτων σχετικών με τα

ενδιαφέροντά μου. Μπορώ να γράφω

μια μελέτη ή μια αναφορά

μεταφέροντας μια πληροφορία ή

εκθέτοντας ένα επιχείρημα το οποίο

υποστηρίζει ή αντικρούει τη

συγκεκριμένη άποψη. Μπορώ να

γράφω προσωπικές ή επίσημες

επιστολές που αποδίδουν με λεπτές

αποχρώσεις προσωπικά γεγονότα και

εμπειρίες.

Μπορώ να εκφράζομαι

αναπτύσσοντας τις απόψεις μου μέσα

από ένα κείμενο σαφές και καλά

δομημένο. Μπορώ να γράφω μια

επιστολή, μια μελέτη, μια αναφορά

αναπτύσσοντας ένα πολύπλοκο θέμα

και τονίζοντας τα σπουδαιότερα σημεία

του. Μπορώ να υιοθετήσω ένα ύφος

προσαρμοσμένο στις ανάγκες

εκφώνησης του λόγου μου.

Μπορώ να γράφω ένα σαφές κείμενο με

ροή και ύφος προσαρμοσμένο στις

περιστάσεις. Μπορώ να συντάσσω

επιστολές, αναφορές ή πολύπλοκα

άρθρα με δομή σαφή που να

επιτρέπουν στον αναγνώστη να

αντιλαμβάνεται και να απομνημονεύει τα

κύρια σημεία. Μπορώ να παρουσιάζω

περιληπτικά και με κριτικό τρόπο μια

εργασία επαγγελματική ή ένα

λογοτεχνικό έργο.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEF): © Συμβούλιο της Ευρώπης

© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης, 2004-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Σελίδα 7 / 7


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση