Πότε χρειάζονται οι υποστηρικτικές τεχνολογίες ;

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητες όταν
επιτελούν ένα ή περισσότερα από τα εξής :
• Επιτρέπουν στο άτομο να εκτελέσει λειτουργίες που δεν μπορούν να
επιτευχθούν με κανένα άλλο μέσο .
• Επιτρέπουν στο άτομο να αποκτήσει κάποια άνεση και έναν ταχύτερο
ρυθμό επιτυγχάνοντας πράγματα που δεν θα μπορούσε να επιτύχει με
οποιοδήποτε άλλα μέσα.
• Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ή
δραστηριότητες από τα οποία το άτομο είναι αποκλεισμένο σε κάθε άλλη
περίπτωση.
• Αυξάνουν την αντοχή ή τη δυνατότητα του ατόμου να εμμένει και να
ολοκληρώσει δραστηριότητες που σε άλλη περίπτωση είναι πολύ
επίμοχθες για να τις επαναλαμβάνει σε καθημερινή βάση.
• Επιτρέπουν στο άτομο να επικεντρώνεται σε δραστηριότητες εκμάθησης
ή απασχόλησης , παρά σε καθημερινές δραστηριότητες.
• Εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση
στην πληροφόρηση.
• Στηρίζουν τις συνηθισμένες κοινωνικές συναναστροφές με άτομα με
παρόμοια προβλήματα και ενηλίκους.
• Στηρίζουν τη συμμετοχή σε λιγότερο περιοριστικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
Το συμπέρασμα που βγαίνει απ’ όλα αυτά είναι ότι :
Οι ειδικές ανάγκες όχι μόνο δεν αποκλείουν ειδικές ικανότητες αλλά
συχνά βοηθούν την ανάπτυξη τους. Για παράδειγμα ο μέσος τυφλός
τηλεφωνητή, έχοντας κατ’ ανάγκην αναπτύξει τη μνήμη του μέσα στο
σκοτάδι του είναι καλύτερος και ταχύτερος από το μέσο τηλεφωνητή που
βλέπει . Όλοι εμείς, που υποτίθεται ότι είμαστε άτομα με μόνο « γενικές »
ανάγκες, έχουμε υποχρέωση και συμφέρον υλικό και ψυχικό να
παρέχουμε στα « άτομα με ειδικές ανάγκες » τις σύγχρονες τεχνικές και
συσκευές που τα βοηθούν να αυτοεξυπηρετηθούν και να ζήσουν μια πιο
φυσιολογική και πιο παραγωγική ζωή. Ας εντείνουμε λοιπόν αυτή την
προσπάθεια. Ας αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η ΕΟΚ
(Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ) για να δημιουργήσουμε καλύτερες
συνθήκες ζωής γι’ αυτά τα άτομα.
ΠΗΓΗ
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.