Τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν τα έξης δικαιώματα:
1.το δικαίωμα μιας φυσιολογικής ζωής, όπου να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπειά  τους.
2.το δικαίωμα μιας κατάλληλης ιατρικής φροντίδας, με όσα βοηθήματα και ειδικές προσαρμογές χρειάζεται.
3. το δικαίωμα εκπαίδευσης ,τεχνικής κατάρτισης και αποκατάστασης, βοήθειας ,συμβουλευτικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και όποιων άλλων υπηρεσιών που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους.
4.το δικαίωμα οικονομικής και κοινωνικής ασφάλειας και το δικαίωμα ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου.
5.το δικαίωμα μιας παραγωγικής απασχόλησης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
6.το δικαίωμα να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους σε κάθε στάδιο του οικονομικού και κοινωνικού προγραμματισμού.
7.το δικαίωμα να ζουν με την οικογένεία τους και να συμμετέχουν σε όλες τις κοινωνικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
8.το δικαίωμα να συμμετέχουν στο νομικό και πολιτικό σύστημα.
9.το δικαίωμα προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση ,κακομεταχείριση ή ταπεινωτική αντιμετώπιση.
ΠΗΓΗ
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.