Αρχική » Γενικό Λύκειο » Οδηγίες διδασκαλίας και χρονοπρογραμματισμός Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου σχ. έτους 2023-2024

Β’ ΔΔΕ Αθήνας Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ

Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ

QR code | Mobile site

QR code | Mobile site

Helpdesk Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Helpdesk Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Οδηγίες διδασκαλίας και χρονοπρογραμματισμός Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου σχ. έτους 2023-2024

Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου σχ. έτους 2023-2024.

I. Διδακτικά Βιβλία
Η διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα πραγματοποιηθεί από τα ακόλουθα βιβλία:
[ΒΙΒΛΙΟ 1]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου.
[ΒΙΒΛΙΟ 2]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
[ΒΙΒΛΙΟ 3]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Γ΄ Τάξη ΓΕ.Λ., Παράρτημα Α, Οδηγίες Μελέτης Μαθητή, 2η Έκδοση.
[ΒΙΒΛΙΟ 4]: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Τετράδιο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου.
[ΒΙΒΛΙΟ 5]: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».II. Ενδεικτικός Χρονοπρογραμματισμός και Ροή της Διδασκαλίας.

Ο ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός, η διδασκαλία των ενοτήτων, καθώς και η ροή αυτών να πραγματοποιηθούν βάσει των εγχειριδίων του μαθήματος, [ΒΙΒΛΙΟ 1] και [ΒΙΒΛΙΟ 2], όπως αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Odigies_Pliroforiki_C_Gel_2023-2024

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση