Αρχική » Γενικό Λύκειο » Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. 2021-2022

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. 2021-2022

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. και της Γ ́ τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε. που θα  εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2022, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).

Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης θα γίνει ανά μάθημα ως εξής:

Μέχρι και την Παράγραφο του Κεφαλαίου (ή της Ενότητας) που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι παράγραφοι που προηγούνται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 133577/Δ2/20-10-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.):

Πληροφορική – ΑΕΠΠ Βιβλίο Μαθητή
Πληροφορική – Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. δηλώνουν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» τα αίτια των καθυστερήσεων.

ΕΞΕ – 158619 – 2021 – Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ τάξης ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ 2021-2022

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων