Αρχική » Γενικό Λύκειο (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Γενικό Λύκειο

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Πληροφορική» Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2020-2021

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Πληροφορική» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 και τη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων/ενοτήτων κατά παρέκκλιση του με αρ. πρωτ. 112948/Δ2/01-09-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ..

2020_131198_Δ2_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΟΠ_Γ_ΓΕΛ

Εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2021

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 3046/22-7-2020 τ. Β’).

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων 2020

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης και «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 2020-2021

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021

ΣΥΝ2_122982_2385-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1_Εφαρμογές_Πληροφορικής_Α_ΓΕΛ-2020_2021

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

ΣΥΝ2_122982_2385 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_2_Εισαγωγή_Η_Υ_Β_ΓΕΛ 2020_2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2020-2021

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

ΣΥΝ1_122982_2385 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1_Εφαρμογές_Πληροφορικής_Α ΓΕΛ 2020_2021

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων