Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Θρησκευτικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία
Μαθηματικά Αγγλικά Πληροφορική Μαθηματικά Φυσική
Ιστορία Μαθηματικά Μαθηματικά Γυμναστική Γεωγραφία
Φυσική Γυμναστική Γεωγραφία Φυσική Γαλλικά
Εικαστικά Κ.Π.Α Αγγλικά Μουσική Γαλλικά

Αφήστε μια απάντηση