Γεωμετρικοί τόποι, της κορυφής μεταβλητής παραβολής

Μπορείτε να δείτε σε video →εδώ και να παρατηρήσετε τους γεωμετρικούς τόπους, στους οποίους κινείται η κορυφή της παραβολής, όταν μεταβάλλονται οι συντελεστές. .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΩΝΙΑΣ 60 ΜΟΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Πριν μερικά χρόνια στο 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου (Αττικής), ένας συνάδελφος ΠΕ4 , που ασχολείται πολύ με γρίφους, μου έθεσε το πρόβλημα… Να κατασκευαστεί γωνία 60 μοιρών, διπλώνοντας ένα ορθογώνιο χαρτί… Αν δεν ξέρετε την λύση, προσπαθήστε… Αν απογοητευθείτε, δείτε το video , που παρουσιάζει την λύση που μου είπε, διότι «ομολογώ» ότι δεν τα κατάφερα […]

Νομίζω δεν είναι «βλάσφημο»…

Ο Χριστός διηγήθηκε αρκετές… αx^2 . (Ίσως είναι παλιό, σήμερα μου το είπαν, μου άρεσε…) .

ΠΑΡΑΒΟΛΗ

. Κάτι κάνει και το excel…!!! .

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ/ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2×2, 1ου ΒΑΘΜΟΥ

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η γραφική επίλυση ενός συστήματος, Και στο δεύτερο μέρος γίνεται λίγο διερεύνηση, μεταβάλλονται οι συντελεστές, για να φανούν οι 3 περιπτώσεις : το σύστημα να έχει 1 λύση, να είναι αδύνατο ή να έχει άπειρες λύσεις… (υπενθυμίζω δεν πρέπει να λέμε «αόριστο» στην Γ΄ Γυμνασίου). . Δείτε το video εδώ… .

0, 30, 45, 60, 90

(Παλιό το κόλπο…) Ένα αρχείο powerpoint, που δείχνει τον γνωστό μνημονικό κανόνα κατασκευής του πίνακα… Ίσως «βολεύει» και την Α’ Λυκείου, που συνήθως δεν προφταίνουν, και τα μελετάνε στην Β’ Λυκείου… α

;
Copyright © Κώστας Λαμπρινίδης – klamprin's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top