Διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της Θερμικής Ισορροπίας

Σχεδιασμός της διδασκαλίας

Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε αφορά την μεταφορά θερμότητας από ένα ακίνητο υγρό υψηλής θερμοκρασίας σε ένα άλλο χαμηλότερης. Η πειραματική διάταξη έχει απλή μορφή έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από τους μαθητές και να μπορούν και οι ίδιοι να συμμετέχουν στην υλοποίηση της.

Υλικά Πειραματικής Διάταξης.

Οι μαθητές κάθε ομάδας μετρούν τον χρόνο με ένα χρονόμετρο και  καταγράφουν τις θερμοκρασίες στους παρακάτω πίνακες. Στην συνέχεια θα τις καταχωρήσουν χειροκίνητα στο πρόγραμμα Logger Pro.

Πειραματικές μετρήσεις και αποτελέσματα

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © STEM in Education          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top