Ο συναισθηματικός εαυτός του εκπαιδευτικού στο χώρο του σχολείου. Σεμινάριο.

Προσωπικές Εργασίες

Η συνάντηση της πρώτης από τις έξι ομάδες ολοκληρώθηκε και είμαι στο σπίτι. Δεκαπέντε άνθρωποι συναντηθήκαμε, το πλαίσιο ήταν εκπαιδευτικού / συμβουλευτικού χαρακτήρα και το περιεχόμενο «ο συναισθηματικός εαυτός του εκπαιδευτικού στο χώρο του σχολείου». Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν «ομάδες εργασίας» και «μελέτη περίπτωσης». Σχηματίστηκαν τρεις ομάδες που εργάστηκαν σε δύο περιπτώσεις. Στο κλείσιμο, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν αυτά που κράτησαν από τη συνάντηση και φάνηκε ότι ήταν «πολλά και καλά». Την επόμενη Πέμπτη συνάντηση με την δεύτερη ομάδα. Σχετικά στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=7367

Αφήστε μια απάντηση