Η λίμνη του Άγρα

Προσωπικές Εργασίες

Η λίμνη του Άγρα δημιουργήθηκε ως ταμιευτήρας των νερών των πηγών Βρυτών-Νησίου για τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού Άγρα Έδεσσας. Είναι σημαντικός υγροβιότοπος με τρία χωριά στις όχθες της, τον Άγρα, το Νησί, τα Βρυτά και πολύ κοντά στο μνημείο των Μακεδονομάχων Άγρα και Μίγγα (ίδε και http://www.edessacity.gr/tourism/ed800-37_el.htm). Σε κάποια σημεία εμφανίζονται τα νούφαρα, οι λευκές νύμφες (Nymphaea alba).

Λίμνη του Άγρα
Λίμνη του Άγρα

 

Nymphaea alba
Nymphaea alba

Αφήστε μια απάντηση