Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα: Τα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος πρόληψης στο χώρο του σχολείου

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα: Τα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος πρόληψης στο χώρο του σχολείου

α΄ φάση:

Ο συντονιστής ζητάει από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν αυθόρμητα την άποψή τους για τις απαραίτητες δράσεις του σχολείου με σκοπό την πρόληψη, καταιγισμός ιδεών.

β΄ φάση:

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 4 ομάδες. Συζητούν δύο παρακάτω ερωτήσεις και καταγράφουν τις απαντήσεις τους. Εκπρόσωπος της κάθε ομάδες εκφράζει τις απόψεις που καταγράφηκαν.

Οι δύο ερωτήσεις είναι:

1.   Με ποιους φορείς και πρόσωπα συνεργάζεται το σχολείο σας σήμερα, για τα θέματα πρόληψης της χρήσης ουσιών μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου;

2.   Πόσο σοβαρό θεωρείτε ότι είναι για το σχολείο σας, το θέμα της χρήσης ουσιών;

Αφήστε μια απάντηση