Ερυθραία, Θερμόχορτο, άγρια Κίνα, Ριγόχορτο, Κενταύριο, Centaurium.

Προσωπικές Εργασίες

Το όνομα αναφέρεται στον Κένταυρο Χείρωνα τον δάσκαλο της θεραπευτικής δύναμης των βοτάνων. Ως ανθοΐαμα Bach δίνεται σε ανθρώπους που έχουν αδύνατη θέληση, που επηρεάζονται πολύ εύκολα και είναι πρόθυμοι υπηρέτες. Το φυτό χρησιμοποιείται στα πικρά φυτικά λικέρ και είναι ένα βασικό συστατικό του βερμούτ. Φωτογραφία του οικογενειακού αρχείου μας από λόφο της Έδεσσας.

Centaurium
Centaurium

Αφήστε μια απάντηση