Χαμοκέρασο, Χαμαικέρασο, Αγριοφραουλιά, Φραγκάρια η λεπτή, Fragaria versa.

Προσωπικές Εργασίες

Βρίσκεται και αυτοφυής σε λοφώδεις και δασώδεις περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου. Φωτογραφία του αρχείου μας στα όρια του κήπου μας.

Fragaria vesca
Fragaria vesca

Αφήστε μια απάντηση