Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα: focus group.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα: focus group

Σχηματίζονται τέσσερις ομάδες εστιασμένης συνέντευξης και στην κάθε μία ορίζεται το μέλος που θα πάρει τη συνέντευξη με βάση δύο ερωτήσεις. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της. Οι δύο ερωτήσεις αντλούνται από τις παρακάτω ερωτήσεις.

Θεωρείται σημαντική η ενδοσχολική επικοινωνία και η ανεμπόδιστη ροή πληροφοριών;

Αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά οι διαφορές απόψεων και ιδεών;

Υποστηρίζονται τα μέλη της σχολικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα;

Αναγνωρίζεται η προσωπική προσπάθεια και η καλή δουλειά εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών;

Οι αποφάσεις συνδέονται συστηματικά με αίσθημα δικαιοσύνης;

Είναι ευπρόσδεκτες οι νέες ιδέες και προτάσεις για βελτίωση του σχολικού κλίματος;

Οι αποφάσεις για θέματα λειτουργίας του σχολείου παίρνονται συλλογικά;

Προωθείται για τους/τις μαθητές/τριες η επίτευξη υψηλών στόχων;

Το σχολείο αναπτύσσει τις σχέσεις του με τις οικογένειες των μαθητών/τριών;

Το σχολείο σας συνδέεται με την τοπική κοινωνία;

Αφήστε μια απάντηση