Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα: οι προσωπικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα: οι προσωπικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 4 ομάδες. Διανέμεται μια κάρτα η οποία έχει τρεις στήλες αναγκών στα παρακάτω επίπεδα: (α) Γνωστικό, (β) Δεξιοτήτων και  (γ) Στάσεων. Τα μέλη των ομάδων συζητούν και καταγράφουν στην κάρτα τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών/τριών τους στα τρία αυτά επίπεδα, που, κατά τη γνώμη τους απαιτούνται για να επιβιώσουν και να εξελιχθούν στο σημερινό κόσμο.

Στη συνέχεια συζητούν και καταγράφουν την απάντησή τους και όταν είναι έτοιμες όλες οι ομάδες, παρουσιάζουν την εργασίας τους στην ολομέλεια.

Αφήστε μια απάντηση