Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα: Ιεράρχηση των αδυναμιών της σχολικής κοινότητας

Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα : Ιεράρχηση των αδυναμιών της σχολικής κοινότητας

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 4 ομάδες.

Ζητείται να ιεραρχήσουν τις αδυναμίες του σχολείου, σχετικά με τη χρήση ουσιών.

Οι ομάδες εκφράζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους.

(Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες αδυναμίες του σχολείου: Η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η χρήση ουσιών (αλκοόλ, τσιγάρο, άλλες ουσίες) από εκπαιδευτικούς. Οι αρχές διοίκησης του σχολείου. Το σύστημα ποινών/αμοιβών του σχολείου. Οι διαθέσιμες υποστηρικτικές δομές της σχολικής κοινότητας. Οι μέθοδοι διδασκαλίας. Το καθημερινό 24ωρο πρόγραμμα των μαθητών/τριών. Μη συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας).

Αφήστε μια απάντηση