Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών» Δραστηριότητα: Γνωριμία και συμβόλαιο

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

 Δραστηριότητα : Γνωριμία και συμβόλαιο

Από τους συμμετέχοντες ζητείται να λένε διαδοχικά: το όνομά τους, το βαθμό εμπλοκής τους σε προγράμματα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων και μία λέξη ή φράση που κατά τη γνώμη τους, ταιριάζει στην έννοια «ομάδα». Ο συντονιστής προτείνει, το σύνολο των λέξεων να αποτελεί για τη συγκεκριμένη ομάδα τον ορισμό στην έννοια «ομάδα».

Στη συνέχεια, ζητάει από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα: τι περιμένουν από το πρόγραμμα (πχ γνώσεις, δεξιότητες), τι διατίθενται να προσφέρουν στο πρόγραμμα (πχ γνώσεις, χρόνο).

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τους όρους συνύπαρξης όλων.

Οι προσδοκίες και οι όροι συνύπαρξης συζητούνται και όσοι συμφωνούνται αποτελούν το συμβόλαιο της ομάδας, το οποίο ανά πάσα στιγμή είναι διαπραγματεύσιμο, εφόσον υπάρξει τεκμηριωμένη ένσταση.

Αφήστε μια απάντηση