Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Eνημέρωση Nέα

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον νόμο 2101, και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. Το Ελληνικό κείμενο της σύμβασης και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή θέση http://www.unicef.gr/symbs.php

Αφήστε μια απάντηση