Άσκηση αυτοπροσδιορισμού σχετικά με το φύλο

Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Στο συνημμένο έγγραφο διατίθεται το φύλλο εργασίας εισήγησής μου, σε σεμινάριο του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) που υλοποιήθηκε με τη τεχνική της προσομοίωσης. fe_cartil

Αφήστε μια απάντηση