Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς της Καστοριάς: «τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας στη μαθητική ομάδα». Δραστηριότητα 6

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2013-04
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 5 ώρες (15:00-20:00)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

6η   δραστηριότητα:  Το καπέλο

Ο συντονιστής μοιράζει σε όλα τα μέλη αντίγραφα της ΚΑΡΤΑΣ 5 και ζητάει από όλα τα μέλη της ομάδας να συμπληρώσουν τις δύο φράσεις τις κάρτας. Όποιος τελειώνει το γράψιμο, διπλώνει το χαρτί στα τέσσερα και το ρίχνει στο καπέλο (ή στο κουτί) που είναι στο κέντρο του κύκλου.
Όταν τελειώσουν όλα τα μέλη, ένας ανακινεί το καπέλο και το περνάει μπροστά από όλους έτσι ώστε ο καθένας να πάρει από ένα χαρτί. Όλοι διαβάζουν το χαρτί τους σιωπηλά.
Στη συνέχεια, όλα τα μέλη διαδοχικά διαβάζουν τη φράση δυνατά και εξηγούν πώς νομίζουν ότι αισθανόταν για την ομάδα το μέλος που την έγραψε, ή ποιά ήταν τα κίνητρά του για να γράψει αυτήν την φράση.
Ακολουθεί ανοικτή συζήτηση για τα συναισθήματα που υπάρχουν στην ομάδα.   ΚΑΡΤΑ 5

Αφήστε μια απάντηση