Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς της Καστοριάς: «τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας στη μαθητική ομάδα». Δραστηριότητα 2

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2013-04
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 5 ώρες (15:00-20:00)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

2η δραστηριότητα – επικοινωνία και συνεργασία των μελών της ομάδας
Αρχικά, ο συντονιστής ζητάει δύο εθελοντές ως παρατηρητές της δραστηριότητας. Τα δύο αυτά μέλη παίρνουν θέση εκτός κύκλου.
Ο συντονιστής έχει ήδη κόψει τις 27 λωρίδες των στοιχείων της ΚΑΡΤΑΣ 2α . Μοιράζει τις λωρίδες στα μέλη του κύκλου με τη σειρά. Επειδή ο αριθμός των μελών ενδέχεται να είναι μικρότερος από τον αριθμό των λωρίδων, κάποια μέλη θα πάρουν δύο ή και τρεις λωρίδες. Στη συνέχεια, δίνει τις παρακάτω οδηγίες:
1.  προς τα μέλη του κύκλου:
» Έχετε στα χέρια σας λωρίδες που στην κάθε μία υπάρχει και ένα τμήμα της ίδιας ιστορίας. Τα τμήματα αυτά σας δίδονται ανακατεμένα, όχι με την κανονική σειρά. Η ιστορία αυτή περιγράφει ένα γεγονός της καθημερινής ζωής. Αν όλες αυτές οι λωρίδες μπουν σε σωστή σειρά, τότε θα μάθουμε το συγκεκριμένο γεγονός. Οι αριθμοί που υπάρχουν στην κάθε λωρίδα, δεν έχουν σχέση με την εξέλιξή της. Οι αριθμοί αυτοί υπάρχουν για να σας βοηθήσουν στην ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, μπορείτε να ανταλλάσσετε πληροφορίες προφορικά αλλά όχι γραπτά. Μπορείτε να κρατάτε σημειώσεις αλλά δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε ούτε τις σημειώσεις σας ούτε και τις λωρίδες σας. Δεν επιτρέπεται επίσης να αλλάξετε θέση. Έχετε στη διάθεσή σας 20 min, για να βάλετε όλες τις λωρίδες σε κανονική σειρά»
2. προς τον α’ παρατηρητή: (και μόνον σ΄ αυτόν)
«θα παρακολουθείς και θα καταγράφεις μόνον όσα ακούς. Δηλαδή σαν να είσαι τυφλός. Συγκεκριμένα: Πώς γίνεται η συζήτηση, ποιός μιλάει πολύ, ποιός λίγο ή καθόλου, πώς μιλάει ο καθένας (ευγενικά, άγρια, διατάζοντας, παρακαλώντας, γρήγορα, αργά,
ήρεμα, με αγωνία) κλπ. Μπορείς να κυκλοφορείς έξω από τον κύκλο, αλλά δε θα συνεργαστείς με κανένα μέλος του κύκλου, ούτε και με τον άλλον παρατηρητή».
3. προς τον β’ παρατηρητή: (και μόνον σ΄ αυτόν)
«θα παρακολουθείς και θα καταγράφεις μόνον όσα βλέπεις. Δηλαδή σαν να είσαι κουφός. Συγκεκριμένα θα παρακολουθείς και θα καταγράφεις τα μηνύματα που παίρνεις από τις κινήσεις, τις χειρονομίες, τις γκριμάτσες, τη στάση σώματος κλπ. των μελών που βρίσκονται στον κύκλο. Μπορείς να κυκλοφορείς έξω από τον κύκλο, αλλά δε θα συνεργαστείς με κανένα μέλος του κύκλου, ούτε και με τον άλλον παρατηρητή».

Μετά την παρέλευση των 20 min η ομάδα διαβάζει την ιστορία όπως την έχει φτιάξει (τελειωμένη ή ημιτελή)
Στη συνέχεια οι δύο παρατηρητές εκφράζουν τις παρατηρήσεις & καταγραφές τους.
Στην περίπτωση που η ιστορία είναι ημιτελής, ο συντονιστής τη διαβάζει όπως ορίζει η κανονική σειρά λωρίδων (ΚΑΡΤΑ 2β)
Η δραστηριότητα κλείνει, με τα μέλη να εκφράζουν την εμπειρία τους από τη συνεργασία τους με τα άλλα μέλη (πώς ένιωσαν στη διάρκεια της δραστηριότητας).  κάρτες 2α και 2β

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση