Πρόβα Εργαστηρίου για Εκπαιδευτικούς: Πρόσωπα και προσωπεία, από τη θεωρία στην πράξη. Μέρος Α.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2002-03
Συμμετέχοντες: 21 εκπαιδευτικοί
Διάρκεια: Δέκα έξι (16) ώρες σε δύο μέρες.
Συντονιστές: Έλενα Μίντση και Κωνσταντίνος Κιουρτσής.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

ΕισαγωγικήΔραστηριότητα – Μέρος Α.

Αρχικά, στο σεμινάριο παρουσιάζεται το πρόγραμμα που εφάρμοσε η Έλενα Μίντση ως συντονίστρια ομάδας μαθητών. Οι συναντήσεις της μαθητικής; ομάδας ήταν συνολικά πέντε, συνολικής διάρκειας δέκα πέντε ωρών.
Προκαταρκτικά: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές ηλικίας 12-13 χρονών που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε πρόγραμμα βασισμένο σε δημιουργική – βιωματική μάθηση.
Πριν την έναρξη του προγράμματος προηγήθηκε μια εκτενής συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τους μαθητές περισσότερο και τα θέματα με τα οποία θα ήθελαν τα ίδια να ασχοληθούν .
Στη συνέχεια με τη βοήθεια των μαθητών συντάχτηκε συμφωνήθηκε και υπογράφηκε τελετουργικά και ξεχωριστά από το κάθε μέλος της ομάδας το συναισθηματικό συμβόλαιο της ομάδας το οποίο δημιουργήθηκε απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις:
. τι μπορώ εγώ ο κάθε έφηβος ξεχωριστά και όλοι μαζί σαν ομάδα να προσφέρουμε στο πρόγραμμα αυτό;
. τι μπορώ εγώ η συντονίστρια του προγράμματος να προσφέρω στο πρόγραμμα;
. τι θα θέλατε εσείς τα μέλη να προσφέρω στο πρόγραμμα εγώ η συντονίστρια;
. πώς η ομάδα αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη διάρκεια του προγράμματος;
Όλα τα προγράμματα ξεκινούν με ασκήσεις «προθέρμανσης» της ομάδας με στόχο το ζέσταμα των μελών, τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος, το χαρούμενο και ανάλαφρο κλίμα, την «εύκολη» επιτυχία των παιδιών μέσα από την επίτευξη των ασκήσεων και τέλος, την εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να γίνει.
Διάρκεια  προθέρμανσης: 15 λεπτά περίπου.
Όλα τα προγράμματα καλό είναι να αφήνουν αρκετό χρόνο ανάδρασης και αποφόρτισης από το εργαστήρι όπου η ομάδα όλη μαζί σε κύκλο συζητά , αξιολογεί και αναλύει αυτά που έγιναν, παρουσιάζονται ξανά οι ασκήσεις και οι στόχοι που εξυπηρετούνταν μέσα από αυτές.
Τέλος με σύντομες ασκήσεις αποφόρτισης η ομάδα «αφήνει» στο εργαστήρι  τις εμπειρίες από αυτό.
Διάρκεια  ανάδρασης: 15 λεπτά περίπου.

Αφήστε μια απάντηση