Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”για ένα σχολείο της ανοχής και της ειρήνης”. Δραστηριότητα 3 .

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 92  Εκπαιδευτικοί (5 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

3η Δραστηριότητα: βαθμός ανεκτικότητας του διαφορετικού σε μαθητές και ενήλικους

Όλα τα μέλη σε κύκλο. Ο συντονιστής της ομάδας δίνει διαδοχικά την κάρτα 1 (μαθητές) και ζητάει από τα μέλη να τοποθετήσουν μια τελεία στη πενταβάθμια κλίμακα, που να αποδίδει τη γνώμη τους για τον βαθμό ανεκτικότητας του διαφορετικού μεταξύ μαθητών.
Στη συνέχεια, δίνει διαδοχικά την κάρτα 2 (ενήλικοι) και ζητάει από τα μέλη να τοποθετήσουν μια τελεία στην πενταβάθμια κλίμακα, που να αποδίδει τη γνώμη τους για τον βαθμό ανεκτικότητας του διαφορετικού μεταξύ ενηλίκων.
Ακολουθεί η έκφραση των μελών. Όλα τα μέλη διαδοχικά, συγκρίνουν τις δύο κάρτες και εκφράζουν τα συμπεράσματα και τα σχόλιά τους.

ΚΑΡΤΑ 1- ΜΑΘΗΤΕΣ
ανοχή

μη ανοχή
 
 ΚΑΡΤΑ 2- ΕΝΗΛΙΚΟΙ (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ  κλπ)
ανοχή

μη ανοχή

Αφήστε μια απάντηση