Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθητικής ομάδας εργασίας”. Δραστηριότητα 11.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 33 Εκπαιδευτικοί (2 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

11η δραστηριότητα: το έμβρυο στη μήτρα
O συντονιστής της ομάδας, ζητάει από όλα τα μέλη της να ζωγραφίσουν ένα έμβρυο μέσα στη μήτρα της μητέρας του.
Σε ζευγάρια, παρουσιάζονται οι ζωγραφιές.
Στη συνέχεια διαβάζει το παρακάτω κείμενο (A. S. Nail, «ελευθερία και όχι αναρχία»): «Είναι πιθανό, πως όταν μια γυναίκα δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, η ασυνείδητη ανησυχία της μπορεί να έχει επίδραση στο παιδί που κυοφορείται και να το κάνει να φοβάται την ζωή από την αρχή. Δεν έχω καμία απόδειξη για την αλήθεια αυτής της θεωρίας και ίσως να είναι πέρα για πέρα λαθεμένη…»
Σε μικρές ομάδες τα μέλη σχολιάζουν αυτό το κείμενο και στη συνέχεια εκφράζουν τις πόψεις τους στην ολομέλεια.

Αφήστε μια απάντηση