Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθητικής ομάδας εργασίας”. Δραστηριότητα 8 .

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 33 Εκπαιδευτικοί (2 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338       

8η δραστηριότητα: Η προσωπική μου αλήθεια
O συντονιστής της ομάδας, διαβάζει στα μέλη της τον παρακάτω μύθο της Ανατολής:
«Κάποιοι Ινδοί, έφεραν σε μία έκθεση έναν ελέφαντα, και τον είχαν σε μία σκοτεινή σκηνή. Κόσμος πολύς επισκέπτονταν την έκθεση και όλοι προσπαθούσαν να δουν τον ελέφαντα μέσα στο σκοτάδι. Και επειδή  ήταν αδύνατον να τον δουν, τον ακουμπούσαν με τη παλάμη τους για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Κάποιος ακούμπησε την προβοσκίδα του και είπε: «Το πλάσμα τούτο μοιάζει με σωλήνα». Κάποιος άλλος άγγιξε το αυτί του και του φάνηκε σαν βεντάλια.  Άλλος ψαχούλεψε το πόδι του και περιέγραψε τον ελέφαντα σαν κολώνα. Κι ένας που ακούμπησε τη ράχη του είπε με θαυμασμό: «Πράγματι, ο ελέφαντας αυτός μοιάζει με θρόνο. Έτσι όταν αυτοί που επισκέφτηκαν την έκθεση, συζητούσαν μεταξύ τους για τον ελέφαντα, υπό το πρίσμα του μέλους που ακούμπησαν. Εάν όμως καθένας από αυτούς κρατούσε στη σκηνή με τον ελέφαντα ένα κερί αναμμένο, τότε δεν θα υπήρχε καμία αντίφαση στους λόγους τους».
Στην ολομέλεια, το κάθε μέλος μιλάει για μια περίπτωση της καθημερινής ζωής, στην οικογένεια ή στο σχολείο, που οι άνθρωποι διαφωνούν επειδή «βλέπουν» το ίδιο πράγμα, αλλά από διαφορετική «οπτική γωνία».

Αφήστε μια απάντηση