Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθητικής ομάδας εργασίας”. Δραστηριότητα 7

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 33 Εκπαιδευτικοί (2 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338            

7η δραστηριότητα: Ο σοφός μέσα στον καθρέφτη
Ο συντονιστής της ομάδας, ζητάει από τα μέλη της να κόψουν ένα κομμάτι χαρτόνι, να του δώσουν το σχήμα ενός καθρέφτη  του χεριού και να ζωγραφίσουν μέσα στον καθρέφτη, τη μορφή ενός σοφού ή μιας σοφής.
Στη συνέχεια και όταν τελειώσουν όλα τα μέλη με την κατασκευή τους, ζητάει από τα μέλη να κρατήσουν τον καθρέφτη τους μπροστά στο πρόσωπό τους και να  «συζητήσουν» για λίγο με το σοφό ή τη σοφή του καθρέφτη, σχετικά με ένα προσωπικό τους πρόβλημα.
Σε ζευγάρια, τα δύο μέλη παρουσιάζουν τη συζήτηση που είχαν με το σοφό ή τη σοφή του καθρέφτη τους.
Στην ολομέλεια τα μέλη εκφράζουν την άποψή τους για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός σοφού, αναφέρονται σε ένα άτομο που γνωρίζουν και που το θεωρούν «σοφό» και εκφράζουν τη γνώμη τους για το ποιό είναι το πρόσωπο που βλέπουν όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη.

Αφήστε μια απάντηση