Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθητικής ομάδας εργασίας”. Δραστηριότητα 6.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 33 Εκπαιδευτικοί (2 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338
 
6η δραστηριότητα: εικόνες και αυτόματη γραφή
Ο συντονιστής έχει ετοιμάσει από πριν κάρτες με εικόνες με τον εξής τρόπο: Επιλέγει διάφορες φωτογραφίες από περιοδικά, εφημερίδες κλπ, που να είναι όλες ασπρόμαυρες ή όλες έγχρωμες. Οι φωτογραφίες αυτές να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερες, δηλαδή να μην πεικονίζουν γνωστά πρόσωπα ή γνωστά τοπία, να μην παραπέμπουν σε κάποιο πρόσφατο γεγονός της επικαιρότητας, να έχουν όμως ένα κάποιο «μήνυμα». Αφού επιλέξει τις φωτογραφίες – που πρέπει να είναι διπλάσιες από τον αριθμό των μελών της ομάδας – τις κολλάει σε χαρτονάκια ίδιου μεγέθους και ίδιου χρώματος.
Τα μέλη της ομάδας, σχηματίζουν έναν πλήρη κύκλο, στον οποίο συμμετέχει και ο συντονιστής. Ο συντονιστής τώρα, δίνει την πρώτη εικόνα στο μέλος που κάθεται δεξιά του, αυτό το μέλος την παρατηρεί για λίγο  και τη δίνει  στο επόμενο μέλος ενώ παίρνει τη δεύτερη εικόνα κοκ.  Έτσι η κάθε εικόνα αφού κάνει όλον τον κύκλο, επιστρέφει στον συντονιστή. Αυτός, απλώνει στο τέλος, όλες τις εικόνες  στο πάτωμα, στο κέντρο του κύκλου.
Στη συνέχεια, το κάθε μέλος επιλέγει μια εικόνα και γράφει μια ιστορία σχετικά μ’ αυτήν, σε χρόνο 10 min, με το σύστημα της αυτόματης γραφής. Δηλαδή, γράφει συνεχώς, χωρίς ποτέ να χάσει το στυλό την επαφή του με το χαρτί. Τις στιγμές που σκέφτεται και δεν έχει να γράψει τίποτε, το στυλό σέρνεται στο χαρτί αφήνοντας μια γραμμή, έως ότου συνεχίσει και πάλι την ιστορία.
Στην ολομέλεια διαβάζονται τα κείμενα όλων των μελών.

Αφήστε μια απάντηση