Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς ”O ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή της μαθητικής ομάδας εργασίας”. Δραστηριότητα 4.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Συμμετέχοντες: 33 Εκπαιδευτικοί (2 ομάδες)
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338
 
4η δραστηριότητα: δύο πόρτες διαφορετικές
Ο συντονιστής, μοιράζει στα μέλη από δύο λευκά χαρτιά Α4 και ζητάει να γράψουν στο κάθε χαρτί από έναν τίτλο. Οι δύο τίτλοι είναι:
α’ τίτλος: «η πόρτα αυτή, κλείνει πίσω της αγάπη και φροντίδα».
β’ τίτλος: «η πόρτα αυτή, κλείνει πίσω της γκρίνια και φασαρίες».
Τα μέλη ζωγραφίζουν στο κάθε χαρτί από μία πόρτα που θεωρούν ότι ταιριάζει με στον αντίστοιχο τίτλο.
Σε ζευγάρια παρουσιάζονται οι ζωγραφιές των δύο μελών.
Στη συνέχεια, όλα τα μέλη εκθέτουν τις ζωγραφιές τους και κυκλοφορούν για να παρατηρήσουν όλα τα έργα των μελών της ομάδας και να συζητήσουν με τους δημιουργούς τους.

Αφήστε μια απάντηση