Οι θρυλικές Νυμφόπετρες στο χωριό Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης!

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Ο θρύλος μιλάει για μια ανθρώπινη πομπή γάμου την οποία καταράστηκε η μητέρα της νύφης με αποτέλεσμα όλοι οι μετέχοντες να πετρώσουν. Ταιριάζει όμως περισσότερο να υπήρξε κάποτε χώρος λατρείας των Νυμφών επειδή η περιοχή διαθέτει και το χθόνιο και το υγρό στοιχείο. Φωτογραφία από το αρχείο Κωνσταντίνου Κιουρτσή και Αικατερίνης Αντωνοπούλου.

νυμφόπετρες
νυμφόπετρες

Αφήστε μια απάντηση