Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση».

Eνημέρωση Nέα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, έργα τέχνης) και με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα διαρκεί από τις 2 Νοεμβρίου 2013 έως την 16η Φεβρουαρίου 2014. Περιλαμβάνει 125 ώρες (16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται διά ζώσης ή on-line κυρίως Σαββατοκύριακα και 109 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας). Οι συνολικά τέσσερις (4) συναντήσεις διεξάγονται Σαββατοκύριακα και ένα απόγευμα καθημερινής.
Στόχοι
Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: α) στον σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, β) στη διεξαγωγή της διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, γ) στην αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη, δ) στη χρήση καινοτομικών πρακτικών, όπως είναι η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και η ανάπτυξη των οριζοντίων (βασικών) ικανοτήτων των μαθητών, ε) στις μεθόδους και πρακτικές της Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ την αναλυτική ανακοίνωση του επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eap.gr/view.php?artid=3758Υπεύθυνοι
Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής στο ΕΑΠ, και Σοφία Καλογρίδη και Γεωργία Μέγα, Καθηγητές-Σύμβουλοι / Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο ΕΑΠ, είναι καταξιωμένοι και με διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων.
Κόστος Συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 280€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αναζητώντας το έντυπο στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eap.gr/view.php?artid=3758 από 23/09/2013 μέχρι 18/10/2013 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για πληροφορίες επικοινωνείτε τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες επικοινωνίας 15:30-17:30) με την κ. Καλδάνη στο 210-7257214 ή στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lkaldani@eap.gr

Αφήστε μια απάντηση