Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς «εθελοντισμός: προσωπική προσφορά υπηρεσιών και πόρων στο συνάνθρωπο και στην κοινότητα». Δραστηριότητες 4 και 5.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2002-13
Συμμετέχοντες: 152 εκπαιδευτικοί (8 ομάδες).
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338
 
4η  δραστηριότητα: πώς έμαθα ποδήλατο      
O συντονιστής της ομάδας, ζητάει από όλα τα μέλη της να σχηματίσουν ζευγάρια και να συζητήσουν μια σκηνή από τις πρώτες προσπάθειές τους να μάθουν ποδήλατο με δύο ρόδες. Να αναφερθούν σε εκείνη την εποχή, να περιγράψουν το ποδήλατο, τους δρόμους, τα πιθανά ατυχήματά τους αλλά κυρίως το «δάσκαλο» και βοηθό τους.
Στην ολομέλεια, τα μέλη διαδοχικά εκφράζουν την άποψή τους για τη σημασία του βοηθού σε μια προσπάθεια ή δράση.

5η  δραστηριότητα: δε φτάνει να θέλεις, πρέπει και να μπορείς!
Ο συντονιστής, ζητάει από τα μέλη να σχηματίσουν τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την καταγραφή κριτηρίων για την επιλογή εθελοντών. Δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:
1η ομάδα:  Θα αποφασίσετε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε εθελοντές για την προστασία του τοπικού δάσους.
2η ομάδα:  Θα αποφασίσετε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
3η ομάδα:  Θα αποφασίσετε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε εθελοντές για τη διοργάνωση τοπικής πολυπολιτισμικής γιορτής με μουσικές και χορούς.
Στην ολομέλεια οι ομάδες ανακοινώνουν τα κριτήριά τους και ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση.

Αφήστε μια απάντηση