Βιωματικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «Εισαγωγή στη λειτουργία της ομάδας εμπειρίας». Δραστηριότητα 3.

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2001-02
Συμμετέχοντες: 94 εκπαιδευτικοί (πέντε ομάδες)
Διάρκεια: 5 ώρες (3:00-08:00 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

3η Δραστηριότητα: Διαβάστε το βιβλίο μου!
O συντονιστής της ομάδας εμπειρίας, ζητάει από τα μέλη της να σκεφτούν ποιο βιβλίο θα ήθελαν να γράψουν και να το εκδώσουν με το όνομά  τους.
Τα μέλη ετοιμάζουν το εξώφυλλο αυτού του βιβλίου, στο οποίο θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, τίτλος, διακόσμηση.
Σε ζευγάρια, παρουσιάζονται τα δύο εξώφυλλα, και το κάθε μέλος εκθέτει τι ξεχωριστό θέλει να πει στους αναγνώστες του βιβλίου του.
Στην ολομέλεια, το κάθε μέλος του ζευγαριού, παρουσιάζει το βιβλίο του άλλου μέλους, σαν να είναι κριτικός βιβλίων που έχει θετική άποψη για το βιβλίο που παρουσιάζει.

Αφήστε μια απάντηση