Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με γενικό τίτλο «η ομάδα εμπειρίας και η πρόληψη της εξάρτησης». Δραστηριότητα 8.

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2000-01
Συμμετέχοντες: 107 εκπαιδευτικοί (6 ομάδες)
Διάρκεια: 5 ώρες για κάθε ομάδα
Εισηγητής -Συντονιστής των ομάδων: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

Δραστηριότητα 8. Ο δάσκαλος και ο μαθητής
Ο συντονιστής διαβάζει το παρακάτω απόσπασμα από τον «Θεαίτητο» του Πλάτωνα,
(Πλάτων,1993), Θεαίτητος. Αθήνα: Κάκτος)
που αφορά σε μια συζήτηση του Σωκράτη με ένα μαθητή τον Θεαίτητο.
Ο Σωκράτης αναφερόμενος στον εαυτό του λέει: «Ο ίδιος, δεν είμαι ιδιαίτερα σοφός […]. Όσοι με συναναστρέφονται, φαίνονται κατ΄ αρχάς απολύτως αμαθείς […], ενώ όλοι, κατά την πρόοδο της συνομιλίας μας, επιτυγχάνουν θαυμαστή επίδοση […]. Είναι λοιπόν ολοφάνερο τούτο. Πώς από μένα δεν έμαθαν ποτέ τίποτα, αλλά οι ίδιοι από μόνοι τους ανακάλυψαν και γέννησαν πολλά και καλά» . . .
Στην ολομέλεια ακολουθεί συζήτηση, για τους ρόλους και τη σχέση «δασκάλου» και «μαθητή».

Αφήστε μια απάντηση