Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα. Αθήνα, 10 & 11 Μαΐου 2014

Eνημέρωση Nέα

Στόχοι του Συνεδρίου:

 • Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
 • Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
 • Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος

Θεματικές ενότητες

 • Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική
 • Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση
 • Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
 • Εκπαίδευση και τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας.
 • Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία – ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
 • Διαπολιτισμική αγωγή
 • Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
 • Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, πολιτιστικά θέματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις
 • Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης.
 • Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr

Αφήστε μια απάντηση