Υλοποίηση του 7ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΕΑΠ

Eνημέρωση Nέα

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει  την υλοποίηση του 7ου κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
Σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.
Τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται από 5 Οκτωβρίου 2013 έως 2 Φεβρουαρίου 2014, προσφέρονται με την μεθοδολογία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είναι διάρκειας 150 ωρών (16 ώρες διδασκαλίας, που παρακολουθούνται δια ζώσης σε 4 συμβουλευτικές συναντήσεις, με τον επιβλέποντα καθηγητή και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα).
Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του 7ου Κύκλου είναι τα εξής:
Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)
Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες σε αίθουσα, κόστος συμμετοχής 240 ευρώ)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Ανάλυση Επενδύσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Χρηματοοικονομική (Γενική) Λογιστική (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Διοίκηση Μάρκετινγκ (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (εξ αποστάσεως, διάρκειας 150 ωρών, κόστος συμμετοχής 280 ευρώ)
 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 13/9/2013. Καταβολή Διδάκτρων: μέχρι 25/9/2013. Έναρξη Παρακολούθησης: 5/10/2013
 
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι τη Παρασκευή 13/9/2013 την αίτηση που επισυνάπτεται σε αρχείο WORD (.doc) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά (ως συνημμένο αρχείο) στη διεύθυνση eapkatartisi@gmail.com. Όσοι τελικά επιλεγούν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα κληθούν εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών να καταβάλλουν το αντίτιμο της συμμετοχής τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος συμμετοχής, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) με την Γραμματεία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο τηλ. 210-3689391, ή
να στέλνουν email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο eapkatartisi@gmail.com, ή
να επισκέπτονται Δευτέρα έως Παρασκευή (11:00 – 14:00) το γραφείο του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σταδίου 5, 2ος όροφος, Αθήνα 105 62.

Αφήστε μια απάντηση