Ενημέρωση για το έργο του δικτύου Ευρυδίκη

Eνημέρωση Nέα

Το δίκτυο Ευρυδίκη από το 1980 παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη Διά Βίου Μάθηση για τις 40 εθνικές μονάδες των 36 ευρωπαϊκών χωρών που το αποτελούν. Το έργο του δικτύου είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (και στα ελληνικά) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php#2009

Αφήστε μια απάντηση