Ο ΕΦΕΤ για τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού επιχειρήσεων

Eνημέρωση Nέα

 Σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού επιχειρήσεων, ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει ότι προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τα παρακάτω.

1. Την υποβολή αιτήσεως – φακέλου του φορέα υλοποίησης.
2. Την έγκριση της αιτήσεως – φακέλου του φορέα υλοποίησης για συγκεκριμένο αριθμό προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ.
3. Την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό του ΕΦΕΤ.
4. Τη διενέργεια εξετάσεων υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ.
5. Την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης μετά από έγκριση του ΕΦΕΤ.

Η παραπάνω διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς προθεσμίες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους για σχετική έγκριση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα προγράμματα των φορέων υλοποίησης που εγκρίνονται από τον ΕΦΕΤ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και οι χειριστές τροφίμων θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να επιλέγουν την εκπαίδευση μόνο μέσω φορέων που υλοποιούν εγκεκριμένα από τον ΕΦΕΤ προγράμματα εκπαίδευσης.

Ο ΕΦΕΤ βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου προκειμένου να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ψευδών ισχυρισμών από φορείς που υποστηρίζουν ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με τον ΕΦΕΤ ή παραπλανητικής ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω και για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ στα τηλέφωνα : 210-6971580 και 210-6971611.

Ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει αποφασιστικά τη διαρκώς αυξανόμενη τάση των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων για επιμόρφωση του προσωπικού τους, η οποία έχει σκοπό όχι μόνο την επίτευξη της ορθής τήρησης της νομοθεσίας και των πρακτικών υγιεινής αλλά και την εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής του ΕΦΕΤ στην ανάπτυξη υγειών ελληνικών επιχειρήσεων, στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν με την έγκριση του ΕΦΕΤ 316 εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 7950 καταρτιζόμενοι, ενώ η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχίζεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους φορείς υλοποίησής τους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ στο σύνδεσμο http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/education,
όπου αναρτάται ο επικαιροποιημένος πίνακας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Να σημειωθεί ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14708/2007 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των 2013  επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών» (ΦΕΚ 1616/Β’/17.08.2007).

πηγή:   http://www.proslipsis.gr   Σάββατο, 6 Ιουλίου

Αφήστε μια απάντηση