Στη Βουλή από 28/6/2013 οι Έφηβοι Βουλευτές

Eνημέρωση Nέα

Οι εργασίες της ΙΗ΄ Συνόδου του προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από αύριο Παρασκευή  28 Ιουνίου έως και 1 Ιουλίου , με το εξής πρόγραμμα:
 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄. 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12.00 – 16.00

Άφιξη των εφήβων βουλευτών στην Αθήνα
28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή ώρα 18.30 -20.30
Ενημέρωση των εφήβων βουλευτών ανά επιτροπή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ξενοδοχείο διαμονής τους.
Όλοι οι έφηβοι βουλευτές πρέπει να παρευρίσκονται στην ενημέρωση.
Β.΄ Χρόνος και χώρος συνεδρίασης των επιτροπών
Οι επιτροπές της Βουλής των Εφήβων θα συνεδριάσουν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Σάββατο 29 Ιουνίου 2013, ώρα 10.00 – 13.00
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 1ο Τμήμα (αίθουσα 223, 2ος όροφος)
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων (αίθουσα 150, 1ος όροφος)
Διάλειμμα 10΄ στις 11.30 (όλες οι επιτροπές)
Κυριακή 30 Ιουνίου 2013, ώρα 10.00 – 13.00
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 2ο Τμήμα (αίθουσα 223, 2ος όροφος)
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου (αίθουσα Γερουσίας, 1ος όροφος)
Διάλειμμα 10΄ στις 11.30 (όλες οι επιτροπές)
Γ.΄ Διαδικασία Λειτουργίας των Επιτροπών
Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης κάθε επιτροπής από τον Πρόεδρό της ο λόγος θα δοθεί στον εισηγητή της επιτροπής για να αναπτύξει το θέμα της επιτροπής του.
Πριν από την ολοκλήρωση της ομιλίας του εισηγητή, όσα από τα υπόλοιπα μέλη κάθε επιτροπής επιθυμούν να μιλήσουν, θα εγγραφούν σε κατάλογο ομιλητών που θα τηρεί ο υπηρεσιακός γραμματέας της επιτροπής.
Ο λόγος θα δίνεται στους ομιλητές από τον Πρόεδρο της επιτροπής κατά τη σειρά εγγραφής. Ο χρόνος αγόρευσης του εισηγητή είναι 6΄ και των λοιπών ομιλητών 3΄. Οι ομιλητές μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν επί των επισημάνσεων – προτάσεων, αναπτύσσοντας με επιχειρήματα τις απόψεις τους.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, σε κάθε επιτροπή θα γίνει ψηφοφορία επί των τελικών προτάσεων.
Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού.
Πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, θα καταρτισθεί κατά επιτροπή κατάλογος με το όνομα του εισηγητή καθώς και τα ονόματα των ομιλητών, οι οποίοι θα επιλεγούν με κλήρωση μεταξύ όσων επιθυμούν να μιλήσουν στην Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013. Ο αριθμός αυτών που θα μιλήσουν στην Ολομέλεια, θα είναι ένας (1) εισηγητής και δύο (2) ομιλητές από κάθε επιτροπή, συνολικά δηλαδή για όλες τις επιτροπές μαζί τρεις (3) εισηγητές και έξι (06) ομιλητές.
Μεταξύ των δύο (02) εισηγητών της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων θα γίνει κλήρωση για την επιλογή ενός εισηγητή για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.
Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω κλήρωση δεν θα μετάσχουν έφηβοι βουλευτές από την Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό.
Τέσσερις (4) επιπλέον ομιλητές θα επιλεγούν με κλήρωση από το σύνολο των εφήβων βουλευτών που προέρχονται από την Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό.
Ο κατάλογος με τα τρία (3) ονόματα από κάθε επιτροπή (ένας εισηγητής και δύο ομιλητές) θα παραδοθεί από τον υπηρεσιακό της γραμματέα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης των επιτροπών, στους υπηρεσιακούς γραμματείς της Ολομέλειας.
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης κάθε επιτροπής, ο υπηρεσιακός γραμματέας, με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, θα συντάξει το Πρακτικό – Έκθεση της επιτροπής.
Τα Πρακτικά – Εκθέσεις των επιτροπών θα διανεμηθούν στους εφήβους βουλευτές την Κυριακή το βράδυ στο ξενοδοχείο διαμονής τους, προκειμένου να τα μελετήσουν ενόψει της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων (Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, ώρα 10.00), για την οποία ο Πρόεδρος της Βουλής θα εκδώσει ημερήσια διάταξη, που θα διανεμηθεί μαζί με τα Πρακτικά – Εκθέσεις.
Δ.΄ Διαδικασία Συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013
Στις 10.00 υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, θα συγκληθεί σε συνεδρίαση η Βουλή των Εφήβων στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής.
Οι εισηγητές των επιτροπών θα είναι και εισηγητές στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων.
Στην αρχή ο λόγος θα δοθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής στους εισηγητές και στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στους υπόλοιπους ομιλητές με αλφαβητική σειρά, για να αναπτύξει καθένας τους τις απόψεις του επί του θέματος κάθε επιτροπής, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στη σχετική συνεδρίαση.
Ο χρόνος αγόρευσης στην Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων είναι για τους
εισηγητές 6΄ και για τους λοιπούς ομιλητές 3΄. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης θα γίνει ψηφοφορία επί του συνόλου των προτάσεων με ανάταση του χεριού.
Πριν από τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων για να επικυρώσει με ευθύνη της τα Πρακτικά της Συνεδρίασης.
Παρατηρήσεις
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής:
1. Ουδείς λαμβάνει το λόγο χωρίς την άδεια του Προέδρου.
2. Οι ομιλητές καλό είναι να μην απομακρύνονται από τα προς συζήτηση θέματα.
3. Δεν επιτρέπονται αντεγκλήσεις, φράσεις προσβλητικές και καταφρονητικές από τους ομιλητές.
4. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κτηρίου της Βουλής.
5. Οι παρευρισκόμενοι ακροατές παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας από τα θεωρεία. Οφείλουν να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να τηρούν απόλυτη ησυχία.
Απαγορεύεται στους ακροατές οποιαδήποτε εκδήλωση επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας με επευφημίες, κραυγές, χειροκροτήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
6. Διευκρινίζεται ότι όσοι έφηβοι βουλευτές έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτροπών και της Ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων, οφείλουν οπωσδήποτε να φροντίσουν ώστε αυτά να είναι απενεργοποιημένα.
7. Οι έφηβοι βουλευτές οφείλουν να φέρουν πάντα μαζί τους κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου την ειδική ταυτότητα την οποία παίρνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο διαμονής τους.

 πηγήhttp://esos.gr/article/vouli/boyli-avrio-efhboi-boyleytes    27/6/ 2013, 13:04

Αφήστε μια απάντηση